Dokumenti


Zakoni (22 dokumenta)

Zakon o trgovini
Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10)
160.3 KB
11123 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o fiskalnim kasama
Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04)
357.1 KB
5952 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o zaštiti konkurencije
Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, br. (Sl. glasnik RS br. 79/05, PRESTAO DA VAŽI: 51/09)
249.8 KB
3125 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o elektronskoj trgovini
Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 41/09)
120.4 KB
4100 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 41/09)
123.9 KB
2940 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakona o zaštiti konkurencije
Zakona o zaštiti konkurencije („Sl. glasnik RS“ br. 51/09 i 95/13)
249.8 KB
1532 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o poštanskim uslugama
Zakon o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 30/10)
168.5 KB
4040 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o elektronskim komunikacijama
Zakon o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/2010)
Verzija: -
384.5 KB
2793 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11, 89/15)
266.1 KB
3153 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br 10/13)
64.1 KB
2414 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
119.9 KB
1301 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
200.7 KB
7329 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o izvozu i uvozu RDN
222.0 KB
2905 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon)
430.6 KB
14430 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o izmenama i dopunama zakona o poštanskim uslugama
99.4 KB
769 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama
123.2 KB
1015 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o turizmu
Zakon o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)
632.5 KB
14662 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o informacionoj bezbednosti
Zakon o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 6/16 i 94/17)
294.7 KB
2210 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o oglašavanju
297.3 KB
966 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
272.9 KB
58 Preuzimanja
Detaljnije...
Law on electronic document electronic identification and trust services in electronic business
252.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Law on Information Securty
Law on Information Securty (“Official Gazette of the RS”, No 6/16 and 94/17)
170.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Podzakonski akti

1. Doneti na osnovu Zakona o trgovini: (14 dokumenta)

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima
103.4 KB
2418 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
211.7 KB
1892 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom
150.5 KB
2256 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o sadržini i obliku o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem
204.1 KB
1134 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
111.8 KB
1504 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"
121.4 KB
998 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac DPI 25.11.2015.
20.1 KB
954 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KEP
15.3 KB
1241 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KRI
18.0 KB
666 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac KRI -1
18.1 KB
609 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac PKR 25.11.2015.
20.9 KB
632 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac PKR -1 25.11.2015.
19.5 KB
549 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije prometa 25.11.2015.
45.6 KB
1294 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o evidenciji prometa
168.8 KB
2314 Preuzimanja
Detaljnije...

2. Doneti na osnovu Zakona o fiskalnim kasama: (1 dokument)

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
61.7 KB
2654 Preuzimanja
Detaljnije...

3. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije koji je prestao da važi 2009. godine: (2 dokumenta)

Uredba o sadržini i načinu podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije
88.0 KB
819 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 94/05)
339.5 KB
825 Preuzimanja
Detaljnije...

4. Doneti na osnovu važećeg Zakona o zaštiti konkurencije: (1 dokument)

Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta
Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 89/09)
337.9 KB
927 Preuzimanja
Detaljnije...

5. Doneti na osnovu Zakona o poštanskim uslugama: (12 dokumenta)

Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
67.5 KB
898 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o utvrđivanju plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
148.4 KB
1805 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga
49.9 KB
2674 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za održavanje i unapređenje obavljanja univerzalne poštanske usluge
40.2 KB
1042 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univarzalne poštanske usluge
261.8 KB
1216 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu
Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu („Službeni glasnik RS”, broj 34/10, 58/10, 2/11, 65/11, 21/14, 83/16 i 14/18)
121.6 KB
1106 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga
Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik RS”, broj 24/10, 58/11, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 i 97/15)
418.3 KB
3092 Preuzimanja
Detaljnije...
Tehnički uslovi za kućne sandučiće
Tehnički uslovi za kućne sandučiće („Službeni glasnik RS”, broj 95/10, 2/16)
209.3 KB
1191 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o metodologiji formiranja cena za univerzalnu poštansku uslugu
292.2 KB
1496 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge
50.1 KB
1211 Preuzimanja
Detaljnije...
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost poštanskog saobraćaja
2.1 MB
871 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora
111.7 KB
294 Preuzimanja
Detaljnije...

6. Doneti na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama: (14 dokumenta)

Pravilnik o ovlašćenju za merenje i ispitivanje
Pravilnik o ovlašćenju za merenje i ispitivanje („Službeni glasnik RS”, broj 44/10)
132.8 KB
1066 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa
226.5 KB
1698 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 44/10)
504.0 KB
1230 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o univerzalnom servisu
Pravilnik o univerzalnom servisu („Službeni glasnik RS”, broj 24/12)
82.8 KB
1133 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio koridorima
Pravilnik o radio koridorima ("Službeni glasnik RS", broj 44/10)
330.1 KB
966 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o broju i periodu na koji se izdaje licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje licence i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje licence
149.4 KB
939 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o utvrđivanju plana namene radio-frekvencijskih opsega
Uredba o utvrđivanju plana namene radio-frekvencijskih opsega („Službeni glasnik RS”, broj 44/10)
1.5 MB
1439 Preuzimanja
Detaljnije...
Plan namene - tabela
2.0 MB
1132 Preuzimanja
Detaljnije...
Akcioni plan (2013-2014) za sprovođenje Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020.
180.6 KB
1194 Preuzimanja
Detaljnije...
Akcioni plan za sprovođenje strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa programa
196.1 KB
986 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji
295.6 KB
825 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik O Elektromagnetnoj Kompatibilnosti Za Elektronsku Komunikacionu Mrezu, Pripadajuca Sredstva, Rl Kom Opremu I Terminalnu Opremu
111.8 KB
574 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik O Prelasku Sa Analognog Na Digitalno Emitovanje Televizijskog Programa I Pristupu Multipleksu U Terestrickoj Dig Radiodifuziji
96.8 KB
510 Preuzimanja
Detaljnije...

7. Doneti na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju: (12 dokumenta)

Uredba o bližim uslovima za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola za izvoz, uvoz, odnosno tranzit robe i raspodelu kvota
136.8 KB
1527 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera
208.4 KB
895 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatornih mera
214.0 KB
830 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližim uslovima za primenu mera za zaštitu od prekomernog uvoza
165.4 KB
614 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost
64.2 KB
842 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uvozu motornih vozila
Uredba o uvozu motornih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
87.8 KB
1100 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o bližim uslovima za plaćanje (naplatu u robi/uslugama)
107.4 KB
1495 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja
63.7 KB
876 Preuzimanja
Detaljnije...
Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini
68.9 KB
1111 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o izvozu šećera u zemlje EU
142.6 KB
526 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o uvozu cigareta iz Evropske Unije po preferencijalnoj stopi
143.5 KB
514 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
1.9 MB
904 Preuzimanja
Detaljnije...

8. Doneti na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti: (6 dokumenta)

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
205.6 KB
4347 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
193.8 KB
4444 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
290.3 KB
3529 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
31.4 KB
7420 Preuzimanja
Detaljnije...
Program polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
425.0 KB
10893 Preuzimanja
Detaljnije...
 Izvod iz registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
200.2 KB
3233 Preuzimanja
Detaljnije...

9. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti potrošača: (7 dokumenta)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis
115.3 KB
1224 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
198.6 KB
1704 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene,
44.7 KB
843 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene,
38.1 KB
972 Preuzimanja
Detaljnije...
Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača
163.5 KB
885 Preuzimanja
Detaljnije...
Tabela uz pravilnik o evidenciji
29.7 KB
767 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
476.7 KB
503 Preuzimanja
Detaljnije...

10. Doneti na osnovu Zakona o turizmu (1 dokument)

11. Doneti na osnovu Zakona o informacionoj bezbednosti (5 dokumenta)

Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti IKT od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja
461.9 KB
540 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u IKT sistemima od posebnog značaja
355.2 KB
438 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o blizem uređenju mera zaštite IKT sistema od posebnog značaja
257.5 KB
493 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o utvrđivanju liste poslova u oblastima u kojima se obavlljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste IK sistemi od posebnog značaja
353.6 KB
427 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o bližim uslovima za upis u evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima
80.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

12. Doneti na osnovu Zakona o oglašavanju: (1 dokument)

Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
1.6 KB
1440 Preuzimanja
Detaljnije...

13. Doneti na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja (7 dokumenta)

Pravlnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati
250.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo
242.3 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja
1.2 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata
980.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja
291.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bližem uređenju uslova koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti
240.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

14. Doneti na osnovu Carinskog zakona: (1 dokument)

Odluka o izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina
122.8 KB
1490 Preuzimanja
Detaljnije...

15. Doneti na osnovu Zakona o energetici (1 dokument)

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva
377.2 KB
197 Preuzimanja
Detaljnije...

16. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (1 dokument)

Pravilnik o obrascu finansijske pogodbe
54.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

17. Doneti na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvodnju i ocenjivanje usaglašenosti (3 dokumenta)

Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
695.4 KB
1858 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
504.0 KB
2745 Preuzimanja
Detaljnije...
Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
598.3 KB
1357 Preuzimanja
Detaljnije...

18. Ostali akti (9 dokumenta)

Deklaracija o unapređenju trgovine
70.4 KB
1262 Preuzimanja
Detaljnije...
Nacionalni okvir interoperabilnosti
536.1 KB
1945 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma
103.6 KB
10848 Preuzimanja
Detaljnije...
Mišljenje o primeni Zakona o javnim skijalištima
1.1 MB
308 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o izboru programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva koje realizuju udruženja
232.3 KB
64 Preuzimanja
Detaljnije...
Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija
179.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


Strategije (19 dokumenta)

Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine
254.6 KB
1291 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja informacionog društva
Strategija razvoja informacionog društva („Službeni glasnik RS” br. 51/10)
254.1 KB
2485 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine
1.2 MB
1545 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja elektronskih komunikacija u periodu od 2010. do 2020. godine
158.8 KB
2878 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji
151.3 KB
1511 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija o povećanju učešća domaće industrije u razvoju telekomunikacija u RS
125.0 KB
1273 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija zaštite potrošača za period 2013. do 2018. godine
586.1 KB
1284 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja turizma Republike Srbije
704.7 KB
6274 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period 2016. - 2025.
2.5 MB
3466 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine
346.4 KB
392 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategije razvoja turizma Republike Srbije 2016. -2025.
2.8 MB
145 Preuzimanja
Detaljnije...
Tourism development strategy of Republic Serbia 2016.- 2025.
2.6 MB
314 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja trgovine - akcioni plan
413.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja trgovine - aneks
1.7 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. godine
1.0 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategija razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine
372.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Strategy for the Development of Information Security in the Republic of Serbia for 2017-2020
415.4 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Međunarodni pravni akti

1. Zakoni o potvrđivanju: (7 dokumenta)

Zakon o potvrđivanju akata kojima se menjaju Ustav i konvencija Međunarodnom saveza za Telekomunikacije
1.3 MB
692 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
1.1 MB
826 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o potvrđivanju amandmana na konvenciju o međunarodnoj organizaciji za mobilne komunikacije preko satelita
152.9 KB
555 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o potvrđivanju amandmana na član XII (s) (ii) sporazuma o međunarodnoj telekomunikacionoj satelitskoj organizaciji (ITSO)
57.7 KB
528 Preuzimanja
Detaljnije...
Zakon o potvrđivanju završnih akata svetske konferencije o radio-komunikacijama (WRC-07)
5.5 MB
2255 Preuzimanja
Detaljnije...

2. Zaključci (2 dokumenta)

Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-01
Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-01 ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08)
277.8 KB
791 Preuzimanja
Detaljnije...
Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-02
Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-02 ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08)
419.1 KB
679 Preuzimanja
Detaljnije...

3. Ostali međunarodni pravni akti: (7 dokumenta)

Memorandum o razumevanju Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Narodne Republike Kine u oblasti IKT
795.1 KB
466 Preuzimanja
Detaljnije...
Memorandum o saglasnosti ICT PSP
151.7 KB
720 Preuzimanja
Detaljnije...
Sporazum Ministarstva i RNIDS
213.8 KB
858 Preuzimanja
Detaljnije...
Sporazum o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama
1.6 MB
439 Preuzimanja
Detaljnije...


Obrasci (38 dokumenta)

Obrazac za izveštaj o realizaciji izvoza brašna za 2010. godinu ***
18.9 KB
952 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac obaveštenja o opasnom proizvodu
127.0 KB
1603 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac za izdavanje mišljenja o potrebi pribavljanja isprave o usaglašenosti prilikom uvoza RiTT opreme
64.5 KB
5250 Preuzimanja
Detaljnije...
Izveštaj o realizaciji po dozvoli NVO
27.6 KB
2264 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz RDN
115.7 KB
2199 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje usluge tehničke pomoći u vezi sa RDN
64.5 KB
846 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac - Dozvola za uvoz RDN
92.7 KB
1805 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac dozvola BROKERSKE USLUGE
93.7 KB
988 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za izdavanje uvozne potvrde o dostavi RDN
98.8 KB
991 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za izdavanje uvoznog sertifikata za RDN
89.6 KB
1026 Preuzimanja
Detaljnije...
Sertifikat krajnjeg korisnika za RDN
95.2 KB
1226 Preuzimanja
Detaljnije...
Međunarodni uvozni sertifikat za RDN
86.0 KB
1206 Preuzimanja
Detaljnije...
Potvrda o dostavi RDN
85.0 KB
1069 Preuzimanja
Detaljnije...
 Izjava krajnjeg korisnika Vladi Republike Srbije RDN
34.3 KB
1133 Preuzimanja
Detaljnije...
Izjava o upotrebi kontrolisane robe u sopstvenoj proizvodnji
25.6 KB
1010 Preuzimanja
Detaljnije...
Izveštaj o realizaciji RDN
20.5 KB
1351 Preuzimanja
Detaljnije...
Dozvola - Usluga tehničke pomoći
49.7 KB
874 Preuzimanja
Detaljnije...
Dozvola - Izvoz robe koja nije navedena u nacionalnoj kontrolnoj listi RDN
101.4 KB
1105 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga u vezi sa RDN
107.0 KB
790 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac - Dozvola za izvoz RDN
100.9 KB
1269 Preuzimanja
Detaljnije...
Evidencija o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
58.9 KB
4023 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za upis u registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
70.7 KB
3465 Preuzimanja
Detaljnije...
Uputstvo za podnosenje zahteva za uvoz i izvoz robe na osnovu dozvole
232.0 KB
3404 Preuzimanja
Detaljnije...
Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom - Uputstvo
123.6 KB
458 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 1 Zahtev za odobrenje kompenzacionog posla
134.9 KB
458 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 2 Zahtev za produženje - izmenu rešenja o odobrenju kompenzacionog posla
125.9 KB
439 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 3 Zahtev za svođenje kompenzacionog posla
136.5 KB
366 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 4 Obračun o izvršenju kompenzacionog posla
204.4 KB
415 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac O-1 Prijava trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava
11.5 KB
463 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za upis u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja (Obrazac 1)
23.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za promenu podataka o upisu u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja (Obrazac 2)
23.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Zahtev za upis u Registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata (Obrazac 1)
23.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...


Izveštaji (3 dokumenta)

Zapisnik sa eksplanatornog skrininga PG 30
476.5 KB
1349 Preuzimanja
Detaljnije...
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama
215.8 KB
347 Preuzimanja
Detaljnije...
Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa
521.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Mišljenja (1 dokument)

Mišljenje o primeni zakona o trgovini
559.9 KB
573 Preuzimanja
Detaljnije...

Kontrolne liste (6 dokumenta)

Kontrolna lista broj 01 - Kontrola uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti univerzalne poštanske usluge
60.6 KB
419 Preuzimanja
Detaljnije...
Kontrolna lista broj 02 - Kontrola uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti komercijalnih poštanskih usluga
42.8 KB
318 Preuzimanja
Detaljnije...
Kontrolna lista broj 03 - Kontrola obavljanja delatnosti univerzalne poštanske usluge
69.9 KB
327 Preuzimanja
Detaljnije...
Kontrolna lista broj 04 - Kontrola obavljanja delatnosti komercijalne poštanske usluge
49.3 KB
322 Preuzimanja
Detaljnije...
Kontrolna lista broj 06 - Kontrola obavljanja delatnosti elektronske trgovine
46.0 KB
883 Preuzimanja
Detaljnije...