• Почетна > Документи > Листа стандарда интероперабилности
 • Листа стандарда интероперабилности

  Пружање бољих јавних услуга прилагођених потребама грађана и привредних субјеката изискује несметан проток информација на нивоу читаве државне управе. То се може постићи кроз интероперабилност, која представља „способност система информационих и комуникационих технологија (ИКТ) и пословних процеса које подржавају, да размењују податке и омогуће заједничко коришћење информација и знања“

  (Извор:http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doca2cd.pdf?id=19528)

  У циљу успостављања интероперабилности у органима државне управе, на седници Владе Републике Србије одржаној 10. јануара 2014. године Закључком 05 Број: 345 – 11418/2013, усвојен је Национални оквир интероперабилности и одређена Управа за Дигиталну агенду за координатора активности које се спроводе у вези са усвојеним Националним оквиром.
  Дирекцији за електронску управу делегирано је спроводи и имплементира НОИ, за успостављање, објављивање и одржавање Листе стандарда интероперабилности, а у координацији са следећим државним институцијама: Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Министарством правде и државне управе, Управом за заједничке послове републичких органа, Републичким заводом за статистику, као и партнером Институтом за стандардизацију Србије.
  Листу стандара српску верзију можете скинути са следећег линка, енглеску верзију са следећег линка.