• Почетна > Тржишна инспекција
  • Откуп пољопривредних производа и домаћих животиња

    Министарствo спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор тржишне инспекције у циљу благовременог и комплетног информисања свих учесника у откупу а нарочито пољопривредних произвођача, скреће пажњу на следеће: -...

    Кoнтрoлa интeрнeт прoдaje рeзaнoг дувaнa

    На основу информација и сазнања којима је располагао Сектор тржишне инспекције у претходном периоду су вршене инспекцијске контроле промета резаног дувана, дуванских производа и прибора за дуван на пијачним...