Završena javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine

Obezbeđivanje širokopojasnog pristupa svakom građaninu predstavlja osnovni zadatak savremene civilizacije. Deklaracijom UN 2010. godine ovo je postavljen kao milenijumski cilj koji treba da obezbede sve savremene države. Ovakvim pristupom...

Javna rasprava o Nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama i izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija pokreće javnu raspravu radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama i...

Matić: Proces digitalizacije biće završen pre juna 2015.

Proces digitalizacije biće završen i pre zvaničnog roka koji je predviđen za jun 2015. godine, što će omogućiti ne samo uvođenje 4G tehnologije, već i direktan prihod u budžet...

Lazarević: Srbija razvojem širokopojasnog interneta ubrzava razvoj ekonomije

Srbija namerava da razvojem širokopojasnog interneta pospeši modernizaciju i razvoj ekonomije, izjavio je danas državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević. Otvarajući Evropski regionalni sastanak...

Studija o mogućnostima iskorišćenja digitalne dividende

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je izradilo studiju pod nazivom Mogućnosti iskorišćenja digitalne dividende u Republici Srbiji. Studija obuhvata osnovne karakteristike RS u oblasti elektronskih komunikacija, pregled...

Evropski regionalni pripremni sastanak o razvoju telekomunikacija (RPM – EUR)

Državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Stefan Lazarević i Direktor biroa za razvoj telekomunikacija u okviru Međunarodne unije za telekomunikacije Brahima Sanou, otvoriće Evropski...